supermuaythaisport.com

รวมข่าวกีฬาเกี่ยวกับ ข่าวมวย ข่าวกีฬาล่าสุด ข่าวมวยวันนี้ มวยสยาม โปรแกรมมวยไทย อัปเดตตลอด 24 ชม.

แคลิฟอร์เนียออกกฎ ประกาศรับสมัครงาน

ข่าว ธุระกิจ

แคลิฟอร์เนียออกกฎ ประกาศรับสมัครงาน ต้องระบุช่วงเงินเดือน ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 4 แสนบาท

 

ข่าว ธุระกิจ

 

รัฐบาลมลรัฐแคลิฟอร์เนียออกกฎหมายใหม่ที่บังคับให้นายจ้างต้องระบุช่วงเงินเดือน หรือค่าจ้างรายชั่วโมงของงาน เมื่อประกาศรับสมัครงานทุกตำแหน่ง ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 4 แสนบาท)

กฎหมายที่ปรับแก้ใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2023 โดยนายจ้างที่มีพนักงานตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปจะต้องระบุช่วงเงินเดือนขั้นต่ำและสูงสุดสำหรับทุกตำแหน่ง

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2023 นายจ้างที่มีพนักงาน 100 คนขึ้นไปจะต้องส่งรายงานข้อมูลการจ่ายเงินค่าจ้าง รวมถึงอัตราเฉลี่ยและค่ามัธยฐานรายชั่วโมงของพนักงานแต่ละเชื้อชาติและเพศ ไปยังแผนกสิทธิพลเมืองของรัฐแคลิฟอร์เนียด้วย

ทั้งนี้ สาเหตุในการปรับใช้กฎหมายฉบับนี้คือ เพื่อต้องการลดความเหลื่อมล้ำของค่าจ้างระหว่างพนักงานในแต่ละเชื้อชาติและเพศ และสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงาน

โดยก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ปี 2018 มีผลบังคับใช้กฎหมายให้นายจ้างทั้งหมดในแคลิฟอร์เนียเปิดเผยค่าจ้างก็ต่อเมื่อมีผู้สมัครงานร้องขอเท่านั้น

Monique Limón สมาชิกวุฒิสภาแคลิฟอร์เนียจากพรรคเดโมแครต กล่าวว่า นับเป็นช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่สำหรับแรงงานในแคลิฟอร์เนีย โดยเฉพาะผู้หญิงและคนจากหลากหลายเชื้อชาติที่ได้รับผลกระทบจากความไม่เท่าเทียมมาอย่างยาวนาน ทำให้คนกลุ่มนี้ได้รับค่าจ้างน้อยกว่าเพื่อนร่วมงานหลายคน

ดังนั้น กฎหมายที่ปรับแก้ใหม่นี้จะช่วยให้พนักงานทุกคนได้รับค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมยิ่งขึ้น